Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska, Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej

SEMINARIUM ZESPOŁU INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA I INTELIGENCJI OBLICZENIOWEJ

Termin: wtorek, 12 listopada 2019 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr inż. Radosław Tarnawski

Temat: Wielopopulacyjny algorytm kulturowy w architekturze GPU.

Termin: wtorek, 24 wrze¶nia 2019 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr inż. Łukasz Culer

Temat: Wizualizacja błędów w słowach języka bezkontekstowego przy pomocy map cieplnych.


Termin: wtorek, 14 maja 2019 roku, godz. 10.00

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr Zbigniew Pliszka

Temat: Czy można powiedzieć jeszcze coś nowego o dyskretnym problemie plecakowym (i nie tylko)?


Termin: wtorek, 4 wrze¶nia 2018 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: mgr inż. Agnieszka Kaczmarek, mgr inż. Łukasz Culer

Temat: Iterative method of generating artificial context-free grammars.


Termin: wtorek, 8 maja 2018 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Jarosław Rudy

Temat: Szeregowanie zadań w procesie testowania oprogramowania w chmurze.


Termin: wtorek, 17 kwietnia 2018 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: prof. dr hab. inż. Jan Magott

Temat: Analiza systemu TCAS w zapewnianiu bezpieczeństwa systemów bezzałogowych statków powietrznych.


Termin: wtorek, 10 kwietnia 2018 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr inż. Norbert Kozłowski

Temat: O integracji antycypacyjnego systemu ucz±cego ACS2 z frameworkiem OpenAI Gym.


Termin: wtorek, 9 stycznia 2018 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Robert Wójcik

Temat: Harmonogramowanie cykliczne w systemach współbieżnych procesów multimodalnych.


Termin: wtorek, 7 listopada 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: mgr inż. Agnieszka Kaczmarek, mgr inż. Łukasz Culer

Temat: Generator gramatyk bezkontekstowych - teoretycznie uzasadnienie działania.


Termin: wtorek, 17 października 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr Zbigniew Pliszka

Temat: Drzewo mutacji i problem podziału dla liczb całkowitych dodatnich.


Termin: wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: mgr inż. Agnieszka Kaczmarek, mgr inż. Łukasz Culer

Temat: Generator gramatyk bezkontekstowych wraz z optymalnymi zbiorami testowymi.


Termin: wtorek, 13 czerwca 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Paweł Głuchowski

Temat: Budowa i analiza w NuSMV modelu systemu kontroli ruchu na lotnisku. Część 2: Graficzny język modelowania.


Termin: wtorek, 6 czerwca 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr Zbigniew Pliszka

Temat: Nowe metody przeszukiwania przestrzeni wektorów binarnych w rozwiązywaniu wybranych problemów optymalizacyjnych.


Termin: wtorek, 16 maja 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: dr inż. Jarosław Rudy, mgr inż. Paweł Lampe

Temat: Szeregowanie zadań i testowanie oprogramowania w przypadku platformy Testing as a Service.


Archiwum

Termin: wtorek, 9 maja 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegentka: dr Anastasiya Doroshenko

Temat: Classification methods based on the neural-like structure - geometric transformations model (GTM).


Termin: wtorek, 25 kwietnia 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr hab. inż. Rafał Zdunek, Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Otoelektroniki (K-4)

Temat: Nieujemna faktoryzacja macierzy w przetwarzaniu danych masywnych.


Termin: wtorek, 11 kwietnia 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Tymoteusz Biłyk

Temat: Przykłady potrzeb badawczych KORBANK S.A. - możliwo¶ci współpracy naukowców PWr z Korbank w ¶wietle najbliższych konkursów dotacyjnych z wymaganym komponentem B&R.


Termin: wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Jan Nikodem

Temat: Informatyka kognitywna, przetwarzanie równoległe z wykorzystaniem operacji na zbiorach.


Termin: wtorek, 21 marca 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Tomasz Kubik

Temat: Osiągnięcia i perspektywy własnej pracy badawczej.


Termin: wtorek, 14 marca 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Paweł Głuchowski

Temat: Budowa i analiza w NuSMV modelu systemu kontroli ruchu na lotnisku. Część 1: Wpływ modelu na czas analizy na przykładzie przerwanego kołowania.


Termin: wtorek, 17 stycznia 2017 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Jarosław Rudy

Temat: Wypadki budowlane z udziałem rusztowań - poszukiwanie w sieci


Termin: wtorek, 22 listopada 2016 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr inż. Jarosław Rudy

Temat: Modele obliczeniowe i języki programowania zorientowane na ewolucję i adaptację oprogramowania?


Termin: wtorek, 18 października 2016 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Witold Dyrka, Katedra Inżynierii Biomedycznej, WPPT

Temat: Czy struktura białka daje się aproksymować przy użyciu gramatyki?


Termin: wtorek, 7 czerwca 2016 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr hab. inż. Rafał Zdunek, Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki (K-4)

Temat: Nieujemna faktoryzacja macierzy i tensorów: modele i zastosowania


Termin: wtorek, 26 kwietnia 2016 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: prof. dr hab. inż. Jan Magott

Temat: Analiza incydentów lotniczych za pomoc± drzew zdarzeń z rozmytymi prawdopodobieństwami


Termin: wtorek, 12 kwietnia 2016 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Paweł Głuchowski

Temat: Metody sterowania ruchem na lotnisku


Termin: wtorek, 22 marca 2016 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr inż. Andrzej Cichon

Temat: Dynamika adaptacyjna małych populacji – analiza w przestrzeni stanów


Termin: wtorek, 1 marca 2016 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Tomasz Kubik

Temat: Komputerowe przetwarzanie wiedzy. Kolekcja prac


Termin: wtorek, 12 stycznia 2016 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: dr inż. Dariusz Banasiak, dr inż. Jarosław Mierzwa, mgr inż. Antoni Sterna

Temat: Detekcja i korekcja błędów z wykorzystaniem N-gramów


Termin: wtorek, 5 stycznia 2016 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Jan Nikodem

Temat: Teoria zbiorów i relacje w modelowaniu systemów rozproszonych


Termin: wtorek, 17 listopada 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Tomasz Kubik

Temat: Dwie słowie o projekcie SPIN-LAB


Temat: Analiza ryzyka poważnego incydentu lotniczego oparta na STAMP-HFACS i zbiorach rozmytych

Termin: wtorek, 3 listopada 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: prof. dr hab. inż. Jan Magott


Termin: wtorek, 20 października 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Temat: Sprawozdanie z realizacji grantów statutowych w Zakładzie Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej


Termin: wtorek, 23 czerwca 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Paweł Głuchowski

Temat: Modelowanie ruchu na lotnisku z implementacją reguł deontycznych w weryfikatorze NuSMV


Termin: wtorek, 9 czerwca 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: mgr inż. Agnieszka Szymańska, mgr inż Łukasz Culer

Temat: Automatyczna ekstrakcja informacji z map cieplnych


Termin: wtorek, 2 czerwca 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: dr inż. Marek Piasecki, dr inż Paweł Rogaliński

Temat: Systemy mobilne – możliwości prototypowania oraz możliwości realizacji projektów badawczych


Termin: wtorek, 12 maja 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Marek Piasecki

Temat: Systemy mobilne – trendy rozwojowe oraz obszary badań


Termin: wtorek, 28 kwietnia 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: prof. dr hab. inż. Jan Magott

Temat: Problematyka bezpieczeństwa w energetyce jądrowej


Termin: wtorek, 24 marca 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Tomasz Kapłon

Temat: Rekonstrukcja zdarzeń w oparciu o udokumentowane obserwacje


Termin: wtorek, 10 marca 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Maciej Nikodem

Temat: Bezprzewodowe sieci czujników i Internet wszechrzeczy – zastosowania, zagadnienia naukowe i prace badawcze


Termin: wtorek, 3 marca 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Robert Wójcik

Temat: System wspomagaj±cy akwizycję i analizę biosygnałów


Termin: wtorek, 20 stycznia 2015 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: dr inż. Dariusz Banasiak, dr inż. Jarosław Mierzwa, mgr inż. Antoni Sterna

Temat: Detekcja i korekcja błędów w tekstach języka polskiego z wykorzystaniem N-gramów


Termin: wtorek, 9 grudnia 2014 roku, godz. 10.00

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: prof. dr hab. inż. Jan Magott, prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski

Temat: Analiza dynamiki incydentu w ruchu lotniczym z zastosowaniem wnioskowania rozmytego. Przypadek logarytmicznej skali zmiennej lingwistycznej Prawdopodobieństwo


Termin: wtorek, 25 listopada 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr Zbigniew Pliszka

Temat: Czy operatory genetyczne to klocki Lego? Bł±dzić czy losować?


Termin: wtorek, 18 listopada 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Paweł Głuchowski

Temat: Normatywne własności systemu kontroli ruchu lotniczego w logice deontycznej


Termin: wtorek, 28 października 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: prof. dr hab. inż. Jan Magott

Temat: New analytic estimation for dependability and safety of GSM-R communication in ERTMS level 3
Sprawozdanie z FORMS/FORMAT Symposium w Brunszwiku


Termin: wtorek, 14 października 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Tomasz Kubik

Temat: Prezentacja projektu SPIN-LAB


Termin: wtorek, 10 czerwca 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr inż. Łukasz Cielecki

Temat: Zastosowanie ewolucyjnego systemu indukcji gramatyki w klasyfikacji obiektów


Termin: wtorek, 3 czerwca 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Zbigniew Buchalski

Temat: System ekspertowy jako element wspomagania procesu doradczo-decyzyjnego


Termin: wtorek, 20 maja 2014 roku, godz. 10.00

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr inż. Mateusz Biernacki

Temat: Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia norm PN EN IEC 61508 i PN EN IEC 61511, zwi±zanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym w automatyce


Termin: wtorek, 13 maja 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Tomasz Kapłon

Temat: Rekonstrukcja zdarzeń na podstawie relacji formułowanych w języku naturalnym


Termin: wtorek, 6 maja 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Tomasz Kubik

Temat: Standaryzacja w obszarze informacji geograficznej


Termin: wtorek, 15 kwietnia 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: dr inż. Tomasz Babczyński, prof dr hab. inż. Jan Magott

Temat: Analiza wiarygodności i bezpieczeństwa komunikacji ETCS dla ERTMS poziomu 3 z użyciem wydajnościowych map stanów i oszacowań analitycznych


Termin: wtorek, 8 kwietnia 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr inż. Wojciech Penar

Temat: Ocena wydajności rozproszonych systemów informacyjnych


Termin: wtorek, 1 kwietnia 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Dariusz Banasiak

Temat: Statystyczne metody przetwarzania języka naturalnego z wykorzystaniem GPU


Termin: wtorek, 18 marca 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegentka: mgr inż. Agata Rusoń

Temat: Podejście dwukryterialne do problemów pakowania bloków w obszary nieprostok±tne w procesie syntezy topografii fizycznej układów VLSI


Termin: wtorek, 4 marca 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegentka: dr inż. Zofia Kruczkiewicz

Temat: Efektywność systemu wieloagentowego typu O-MaSE do weryfikacji topologii sieci elektroenergetycznej


Termin: wtorek, 28 stycznia 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: dr inż. Jarosław Mierzwa, mgr inż. Antoni Sterna

Temat: Zastosowanie gramatyki ł±czeń do analizy języka polskiego


Termin: wtorek, 21 stycznia 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Robert Wójcik

Temat: Aspekt cykliczności w systemach wieloprocesorowych o architekturze TTA


Termin: wtorek, 7 stycznia 2014 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. PWr

Temat: Dlaczego Chińczycy sie pomylili, czyli o zastosowaniu konsensusowej metody grupowania w bioinformatyce


Termin: wtorek, 10 grudnia 2013 roku, godz. 10.15

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: dr inż. Michał Lower, prof. dr hab. inż. Jan Magott

Temat: Modelowanie i analiza poważnego incydentu w ruchu lotniczym z zastosowaniem wnioskowania rozmytego


Termin: wtorek, 26 listopada 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: mgr inż. Marcin Kowalski

Temat: Metody analizy systemów oparte na czasowych rozszerzeniach drzew niezdatności


Termin: wtorek, 19 listopada 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: dr inż. Tomasz Babczyński

Temat: Sygnalizacja kolejowa - badanie niezawodności

Prelegent: dr inż. Paweł Głuchowski

Temat: Zastosowanie FDIR (Fault Detection Isolation and Recovery) w systemach satelitarnych na podstawie prac Jean-Paula Blanquarta


Termin: wtorek, 5 listopada 2013 roku, godz. 10.15

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: prof. dr hab. inż. Jan Magott

Temat: Problematyka cykliczności w analizie funkcjonalności i ryzyka systemów automatyki bezpiecznej

Prelegent: dr inż. Adam Ratajczak

Temat: Aspekty automatyki bezpiecznej


Termin: wtorek, 22 października 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: Dr inż. Marek Piasecki, dr inż. Roman Ptak, dr inż. Paweł Rogaliński

Temat: Inicjatywa EUREKA - propozycja projektu MobiLean


Termin: wtorek, 8 października 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: Dr inż. Tomasz Kubik

Temat: Sprawozdanie ze spotkania roboczego WG5 i workshopu CEN/TC287

Prelegent: Prof. Olgierd Unold

Temat: Sprawy organizacyjne Zakładu


Termin: wtorek, 11 czerwca 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegentka: Dr inż. Zofia Kruczkiewicz

Temat: Elementy inżynierii oprogramowania w tworzeniu systemów wieloagentowych

Prelegent: Dr inż. Paweł Głuchowski

Temat: Koncepcja minimalistycznej sieci semantycznej


Termin: wtorek, 21 maja 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: Dr inż Roman Ptak, Mgr inż. Bartosz Żygadło

Temat: Separacja linii tekstu metod± rzutowania


Termin: wtorek, 7 maja 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: Dr inż Robert Wójcik

Temat: Analiza dynamiki systemów cyklicznych klasy "domino"


Termin: wtorek, 23 kwietnia 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 1, C-5

Prelegent: Mgr Zbigniew Pliszka

Temat: Kilka uwag na temat dynamiki populacji chromosomów binarnych


Termin: wtorek, 16 kwietnia 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: Dr inż. Tomasz Kubik

Temat: Praktyczne zastosowania technologii sieci semantycznych Web


Termin: wtorek, 26 marca 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: Mgr inż. Łukasz Cielecki

Temat: Zastosowanie ewolucyjnego systemu indukcji gramatyki w klasyfikacji obiektów.

Seminarium stanowi podstawę zamknięcia przewodu doktorskiego i powołania recenzentów.

Termin: wtorek, 19 marca 2013 roku, godz. 10.00

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegenci: Dr inż. Michał Lower, Prof. dr hab. inż. Jan Magott

Temat: Analiza incydentów lotniczych z zastosowaniem zbiorów rozmytych.


Termin: wtorek, 12 marca 2013 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: Mgr inż. Marcin Kowalski

Temat: Metody analizy, narzędzia oraz algorytmy transformacji czasowych rozszerzeń drzew niezdatności.

Seminarium stanowi podstawę zamknięcia przewodu doktorskiego i powołania recenzentów.


Termin: wtorek, 26 lutego 2013 roku, godz. 10.00

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: Dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. PWr

Temat: Relacja z konferencji Big Data. Sprawy organizacyjne.


Termin: wtorek, 4 grudnia 2012 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: Mgr inż. Paweł Głuchowski

Temat: Metody monitorowania systemów zwi±zanych z bezpieczeństwem


Termin: wtorek, 20 listopada 2012 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Temat: Sprawozdanie z realizacji grantów statutowych w Zakładzie Inżynierii Oprogramowania


Termin: wtorek, 6 listopada 2012 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: Mgr inż. Paweł Głuchowski

Temat: Podsumowanie badań nad monitorowaniem bezpieczeństwa z wykorzystaniem logiki temporalnej


Termin: wtorek, 30 października 2012 roku, godz. 9.30

Miejsce: s. 208, C-3

Prelegent: Mgr inż. Łukasz Cielecki

Temat: Zastosowanie ewolucyjnego systemu indukcji gramatyki w klasyfikacji obiektów

 

Copyright (c) 2012-2019 Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej