Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska, Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej

Publikacje

 1. Babczyński T., Kruczkiewicz Z., Magott J. (2005), Performance comparison of multi-agent systems. In: 4th International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems. Budapest, September 15-17, 2005, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2005, vol. 3690, 612-615.
 2. Babczyński T., Łukowicz M., Magott J. (2010a), Time coordination of distance protections using probabilistic fault trees with time dependencies, IEEE Transaction on Power Delivery, July, Vol. 25, No. 3, 1402-1409.
 3. Babczyński T., Łukowicz M., Magott J. (2010b), Selection of Zone 3 time delay for backup distance protection using probabilistic fault trees with time dependencies, Przeglą d Elektrotechniczny, Electrical Review, Vol. 86, No. 9, 208-215.
 4. Banaszak Z., Majdzik P., Wójcik R. (2008), Procesy współbieżne: modele efektywności funkcjonowania, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 5. Bocewicz G., Bach I., Wójcik R. (2009), Production flow prototyping subject to imprecise activity specification. Kybernetes, Vol. 38, No 7/8, 298-1316.
 6. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z. (2011), Towards cyclic scheduling of concurrent multimodal processes. In: Computational Collective Intelligence Technologies and Applications, 3rd International Conference, ICCCI 2011, Gdynia, Poland, Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 6922, 448-457.
 7. Bocewicz G., Wójcik R., Banaszak Z. (2009), On undecidability of cyclic scheduling problems. In: Knowledge science, engineering and management, 3rd International Conference, KSEM 2009, Vienna, Austria, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 5914, 310-321.
 8. Cielecki L., Unold O. (2007), Real-valued GCS classifier system, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 17 (4), 539-547.
 9. Jureczko M., Skrobanek P. (2010), Tool for analysis of the fault tree with time dependencies. Przegląd elektrotechniczny, Electrical Review, Vol. 86, No. 9, 179-183.
 10. Kubik T. (red.) (2011a), Komputerowe przetwarzanie wiedzy. Kolekcja prac 2009/2010 pod redakcją Tomasza Kubika, Wrocław.
 11. Kubik T. (red.) (2011b), Komputerowe przetwarzanie wiedzy. Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika, Wrocław.
 12. Kubik T. (2011c), Role of Thesauri in the Information Management in the Web-Based Services and Systems. In: T. Nguyen, R. Kowalczyk (eds.) : Transactions on Computational Collective Intelligence III, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 6560, 25-49.
 13. Kubik T. (2009), GIS rozwiązania sieciowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Kubik T., Iwaniak A. (2009), Information retrieval in the geodetic and cartographic documentation centers. In: N.T. Nguyen, R.P. Katarzyniak and A. Janiak (eds): New challenges in computational collective intelligence. Berlin; Heidelberg : Springer-Verlag, 95-100.
 15. Łukowicz, M., Magott, J., Skrobanek, P. (2011). Selection of minimal tripping times for distance protection using fault trees with time dependencies, accepted for publication in Electric Power Systems Research, doi:10.1016/j.epsr.2011.03.003.
 16. Maciejewski H., Ptak R. (2011), Analysis of geometric features of handwriting to discover a forgery. In: W. Zamojski, J. Kacprzyk, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak (Eds.), Dependable Computer Systems, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 97, Springer, 145-154.
 17. Magott, J. (2005), Techniki opisu formalnego systemów informatycznych czasu rzeczywistego. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 18. Magott J., Skrobanek P. (2011), Timing analysis of safety properties using fault trees with time dependencies and timed state-charts, accepted for publication in Reliability Engineering and Systems Safety, doi:10.1016/j.ress.2011.09.004.
 19. Mężyk E., Unold O. (2011a), Mining Fuzzy Rules Using an Artificial Immune System with Fuzzy Partition Learning, Applied Soft Computing, 11 (2), 1965-1974.
 20. Mężyk E., Unold O. (2011b), Machine Learning Approach to Model Sport Training, Computers in Human Behavior, 27 (5), 1499-1506.
 21. Piasecki M. (2011), Application Programming: Mobile Computing, Wydawnictwo Printpap, Łódź.
 22. Troć M., Unold O. (2010), Self-adaptation of learning rate in XCS working in noisy and dynamic environments, Computers in Human Behavior, 27 (5), 1535-1544.
 23. Unold O. (2010), Self-adaptive learning classifier system, Journal of Circuits, Systems, and Computers, 19(1) 275-296.
 24. Unold O., Troć M. (2010), Self-adaptation of Parameters in a Learning Classifier System Ensemble Machine, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 20(1), 157-174.
 25. Unold O., Jaworski M. (2010), Learning context-free grammar using improved tabular representation, Applied Soft Computing, 10 (1), 44-52.
 26. Unold O., Tuszyński K. (2008), Mining Knowledge from Data using Anticipatory Classifier System, Knowledge-Based Systems, 21 (5), 363-370.
 27. Unold O. (2006), Ewolucyjne wnioskowanie gramatyczne, Monografia nr 29, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 28. Skrobanek P. (red) (2011) Intrusion detection systems, InTech.
 29. Walkowicz E., Unold O., Maciejewski H., Skrobanek P. (2011), Zoometric indices in Silesian horses in the years 1945-2005, Ann. Anim. Sci., Vol. 11, No. 4 (2011) 555-565.
 30. Wilkosz K., Kruczkiewicz Z. (2011), Multiagent-system oriented models for efficient power system topology verification. In: Intelligent information and database systems, 3rd International Conference ACIIDS 2011, Daegu, Korea, Pt. 1, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2011, Vol. 6591, 486-495.
 31. Wilkosz K., Kruczkiewicz Z., Rojek T. (2009), Multiagent systems for power system topology verification. In: Intelligent data engineering and automated learning, 10th International Conference IDEAL 2009, Burgos, Spain, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5788, 815-822.
912.jpg 912.jpg 912.jpg 912.jpg 912.jpg 912.jpg 912.jpg 912.jpg

Copyright (c) 2012-2016 Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej