Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska, Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej

Historia

Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej powstał z Zakładu Inżynierii Oprogramowania.

Zakład Inżynierii Oprogramowania został utworzony w roku 2006 z połączenia zakładów Podstaw Informatyki i Teleinformatyki, kierowanego przez doc. dr inż. Tadeusza Jeleniewskiego, oraz Systemów Oprogramowania, kierowanego przez prof. dr hab. inż. Jana Magotta. Kierownikiem połączonych zakładów został doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski. Od 2009 roku kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. inż. Jan Magott. Następnie funkcję kierownika przejął dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. PWr.

W wyniku reorganizacji struktury organizacyjnej na Politechnice Wrocławskiej w 2014 roku i likwidacji Instytutu Inforamtyki, Automatyki i Robotyki (IIAiR, I-6) w miejsce Zakładu powstał Zespół Inżynierii Oprogramowania w ramach Katedry Informatyki Technicznej (K9/W4). IIAiR bezpoœrednio nawiązuje do tracycji Insytytutu Cybernetyki Technicznej (ICT) z którego się wyłonił poprzez zmianę nazwy na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Rektora 13/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.

W marcu 2015 r. zmieniono nazwę na Zespół Inzynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej, co precyzyjniej oddaje zainteresowania naukowe pracowników. Zmiana podyktowana była prowadzeniem przez znaczącą liczbę osób w Zespole prac badawczych, w których stosowane są metody i narzędzia Inteligencji Obliczeniowej.

 

Copyright (c) 2012-2016 Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej