Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska, Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej

Działalność naukowa i badawcza

Działalność naukowa i badawcza Zespołu skoncentrowana jest na:

 1. modelowaniu i projektowaniu systemów informatycznych o architekturze zorientowanej na usługi,
 2. zagadnieniach projektowania, implementacji, testowania i oceny jakości oprogramowania,
 3. problemach modelowania i standaryzacji danych i usług geoprzestrzennych oraz budowy infrastruktury informacji przestrzennej,
 4. eksploracji danych,
 5. inżynierii bezpieczeństwa i niezawodności systemów,
 6. modelowaniu, analizie i syntezie oraz ocenie wydajności systemów dynamicznych i procesów cyklicznych,
 7. rozproszonych systemach informatycznych wykorzystujšcych techniki wieloagentowe,
 8. obliczeniach biomolekularnych,
 9. uczeniu maszynowym.

Lista grantów własnych finansowanych z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierowanych przez pracowników Zakładu w ciągu ostatnich czterech lat:

 1. Metody analizy drzew niezdatności z zależnościami czasowymi dla systemów czasu rzeczywistego, 2007-2009,
 2. Metody i narzędzia inżynierii wydajności systemów zorientowanych na usługi, 2008-2010,
 3. Metodyka prognozowania efektów hodowlanych w wybranej populacji biologicznej z wykorzystaniem metod eksploracji danych, 2010-2012,
 4. Wykorzystanie metadanych i sieci semantycznych do wyszukiwania, integracji i weryfikacji urzędowych danych posiadających aspekt czasowo-przestrzenny, 2010-2013.
 

Copyright (c) 2012-2016 Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej