Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska, Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej

Inżynieria Oprogramowania

Wykłady

 1. wykład 1
  1. Wprowadzenie, konsekwencje stosowania modelowania w projektach programistycznych.
  2. Prezentacja wyników ankiety dotyczącej języka UML przeprowadzonej wśród firm działających na terenie Polski. Autorem wykładu jest Pan prof. dr hab. inż. Jan Magott.
 2. wykład 2
  1. Diagramy przypadków użycia.
 3. wykład 3
  1. Diagramy czynności i syntaktyka diagramów klas.
 4. wykład 4
  1. Diagramy klas, diagramy sekwencji
 5. wykład 5
  1. Diagramy maszyn stanowych
  2. Wzorce projektowe
 6. wykład 6
  1. Koncepcja, projekt i implementacja wielowarstwowego systemu informatycznego.
 7. wykład 7 pdf nr 1., pdf nr 2.
 8. wykład 8
 9. wykład 9 zip (wykłady 9-15, wersja z dnia 21.01.2016, 2 MB)
 10. wykład 10
 11. wykład 11
 12. wykład 12
 13. wykład 13
 14. wykład 14
 15. wykład 15

Laboratoria

 1. laboratorium 1
  1. Instrukcja_1
   Zapoznanie się z wybranym narzędziem UML – wprowadzenie do UML
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 13.2: UML modeling.
 2. laboratorium 2
  1. Instrukcja_2
   Wykonanie opisu biznesowego „świata rzeczywistego” projektowanego oprogramowania, definicja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych projektowanego oprogramowania
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 13.2: Drawing requirement diagrams.
 3. laboratorium 3, 4
  1. Instrukcja_3
   Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 13.2: Drawing use case diagrams., Use case diagram notations guide, Documenting use case details.

 4. laboratorium 5, 6
  1. Instrukcja_4
   Budowa diagramu czynności reprezentującego model biznesowy „świata rzeczywistego” na podstawie wykonanego opisu procesów biznesowych; budowa diagramów czynności reprezentujących scenariusze wybranych przypadków użycia
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 13.2: Drawing activity diagrams.
 5. laboratorium 7
  1. Instrukcja_5
   Identyfikacja klas reprezentujących logikę biznesową projektowanego oprogramowania, definicja atrybutów i operacji klas oraz związków między klasami - na podstawie analizy scenariuszy przypadków użycia. Opracowanie diagramów klas i pakietów. Zastosowanie projektowych wzorców strukturalnych i wytwórczych
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 13.2: Drawing class diagrams.
 6. laboratorium 8
  1. Instrukcja_6
   Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia reprezentujących usługi oprogramowania wynikających również z wykonanych diagramów czynności; definicja operacji klas na podstawie diagramów sekwencji w języku Java. Zastosowanie projektowych wzorców zachowania.
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 13.2: Drawing Sequence Diagrams.
 7. laboratorium 9, 10
  1. Instrukcja_7
   Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia reprezentujących usługi oprogramowania wynikających również z wykonanych diagramów czynności; definicja operacji klas na podstawie diagramów sekwencji w języku Java. Zastosowanie projektowych wzorców zachowania.
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 13.2: Drawing Sequence Diagrams.
 8. laboratorium 11
  1. Instrukcja_8
   Opracowanie diagramu stanów dla wybranej klasy, reprezentującego wpływ różnych przypadków użycia na zmiany stanów tej klasy, modelowanych za pomocą diagramów sekwencji
  2. Materiały pomocnicze - Visual Paradigm 13.2: Drawing state machine diagrams.
 9. laboratorium 12
  1. Instrukcja_9
   Testy jednostkowe z użyciem narzędzi JUnit oraz JMockit
  2. Materiały pomocnicze: Unit Testing with JUnit - Tutorial, JMockit - Download, Tutorial - JMockit (rozdziały: Introduction, Mocking).
 10. laboratorium 13
  1. Instrukcja_10
   Testy akceptacyjne z wykorzystaniem narzędzia FitNess
  2. Materiały pomocnicze: FitNesse - UserGuide.
 11. laboratorium 14, 15
  1. Instrukcja_11
   Testy funkcjonalne z wykorzystaniem narzędzia Selenium IDE
  2. Materiały pomocnicze: Selenium-IDE.
  3. Wyznaczenie oceny końcowej z laboratorium
   1. Ocena projektu UML jako zaokrąglona średnia artymetyczna z ocen: ocena2-8
   2. Ocena testowania jako zaokrąglona średnia arytmetyczna z ocen: ocena9-11
   3. Ocena końcowa:
    Zaokrąglona średnia arytmetyczna z ocen: ocena1, ocena projektu UML, ocena testowania
 

Copyright (c) 2012-2016 Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej