ZAKŁAD INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA 

    INSTYTUT INFORMATYKI, AUTOMATYKI  I  ROBOTYKI

   POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
Kierownik Zakładu prof. dr hab. Jan Magott