Dr  inż. Roman Ptak

                     

   Miejsce  urzędowania:         

   Telefon: