ZAKŁAD INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

 

   Zakład Inżynierii Oprogramowania został utworzony w roku 2006 z połączenia zakładów Podstaw Informatyki i Teleinformatyki kierowanego przez doc. dr inż. Tadeusza Jeleniewskiego oraz Systemów Oprogramowania  kierowanego przez prof. dr hab. inż. Jana Magotta. Kierownikiem połączonych zakładów został doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski.

Działalność naukowa i badawcza nowego Zakładu obejmuje zainteresowania obu zakładów.

ZDJĘCIE

   Zakład Systemów Oprogramowania istniał od około roku 2000 roku. 

   Działalność naukowa i badawcza Zakładu koncentrowała się na:     

   Zakład Podstaw Informatyki i Teleinformatyki powstał  z Zakładu Konstrukcji Urządzeń Cyfrowych w  połowie lat osiemdziesiątych. Pierwszym i długoletnim kierownikiem od jego powstania do roku 1999 był prof. dr hab. inż. Adam Sielicki. Od 1999 roku zakładem kierował dr inż. Tadeusz Jeleniewski.

   Działalność naukowa i badawcza Zakładu koncentrowała się na: