Dr inż. Marek  Piasecki

Adiunkt

z-ca dyrektora ds. dydaktyki


 

 

 
    Miejsce  urzędowania:   pok. 324 bud. C-3
    Telefon:   (0-71) 320---22-79


    Działalność naukowa:

    Działalność dydaktyczna:

 

 - informatyka,

 - informatyka 

 - koło naukowe ROBOCUP

              

    Strona www:     marek.piasecki.staff.iiar.pwr.wroc.pl