Dr hab. inż. Jan Magott

                   profesor              

   Miejsce  urzêdowania:       pok. 311 bud. C-3     

   Telefon:                              (0-71)   320---32-95   

   Strona www:            Jan Magott   prof dr hab. inż.