ZAKŁAD  INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA 

 

 

 

        Politechnika Wrocławska
http://www.pwr.wroc.pl

        Wydział Elektroniki
http://www.eka.pwr.wroc.pl

        

        Studenckie Koło Naukowe Informatyki  Systemów Autonomicznych i   Adaptacyjnych  ROBOCUP
http://autonom.ict.pwr.wroc.pl